Menu

Solcellsprojekt Ekologihuset

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Akademiska Hus att installera solceller för elproduktion i Ekologihuset. 

Solcellsanläggningen har en area på 767 m² och består av solavskärmning över fönster, vertikala fasadskärmar och låglutande takmonterade solcellspaneler.

Anläggningen sattes i drift i januari 2008 och producerade under det första året över 81 MWh. Solcellspanelerna, monterade som solavskärmning, bidrog även till ett minskat behov av kylning i byggnaden, som uppskattades till ca 25 MWh.

 

FOJAB vann priset för Årets Solcellsanläggning 2008, SolEl-programmet.

FOJAB blev även nominerade till Årets Solcellsanläggning 2009, Skåne Solar Award.

Fakta

Projektnamn: Solcellsprojekt Ekologihuset
Beställare: Akademiska Hus
Plats: Lund
Omfattning: Toppeffekt 109kW
Status: Färdigställt, 2008
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Mats Österberg

Arkitekt SAR/MSA, konsult

Marco Pusterla

Arkitekt SAR/MSA