Menu

Södra Kirseberg

FOJAB arkitekter har tagit fram underlag till en fördjupad översiktsplan över södra Kirseberg. I planen ingår ett identitetsskapande som syftar till att etablera området som ett spännande eventområde där idéer för kultur, hantverk och design får blomma ut, likt Ideon i Lund.

Med sina dramatiska entréer samt kombinationen av pyttelitet och jättestort, asfalt och grönska breder sig södra Kirseberg ut kring den gamla depåbyggnaden för järnvägsunderhåll. Planområdet är granne med Malmös centrala delar och omges av stadsbebyggelse från olika epoker.  

I förslaget bevaras stora delar av den befintliga bebyggelsen och infogas i den nya stadsväven, vilket bidrar till att ge området en egen, attraktiv karaktär som förstärker den befintliga. Stråket från Scheelegatans förlängning och genom området etableras av tillfälliga aktiviteter samt enkla förändringar och tillägg i existerande struktur.

Området byggs ut i tre etapper där järnvägsdepån är ankaret i den bebyggelseutveckling som kan starta längs ett eller flera olika stråk. Olika attraktivitetsfaktorer driver de olika lägenas potentiella utformning.

Fakta

Projektnamn: Södra Kirseberg
Beställare: Jernhusen
Plats: Malmö
Omfattning: 25 hektar
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Medverkande

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA

Medverkande

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA