Menu

Skrovet

Efter att ha vunnit en arkitekttävling 2006 blev FOJAB arkitekters förslag till nytt kontorshus vid Dockan i Malmö genomfört 2009, på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB.

Utgångspunkten var att med ett enkelt och tydligt formspråk ansluta till den omgivande bebyggelsens robusta industrikaraktär och samtidigt uttrycka en tydlig egen karaktär som speglar en modern kontorsbyggnad. Byggnaden karaktäriseras således av en hög grad av flexibilitet, där utgångspunkten varit att lokalerna ska fungera för en mängd olika typer av rumsbildningar.

Fasadmaterialet utgörs av rödbrunt skärmtegel ut mot gatumark och vitt skärmtegel mot gård. Byggnaden består av en L-formad huskropp med rundade hörn kring en centralt placerad ljusgård. Huskroppens skala bryts ned genom små förskjutningar där olika riktningar tas upp och skapar en spänning i formspråket.

Bottenvåningen utgörs av butikslokaler med öppnade glasytor. Övriga våningar utgörs av rena kontorsytor. På de två översta planen har FOJAB arkitekter sitt huvudkontor sedan årsskiftet 2010.

Fakta

Projektnamn: Skrovet
Beställare: Wihlborgs Fastigheter AB
Plats: Malmö
Omfattning: Ca 12 000 m²
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Kristina Fors

Arkitekt SIR/MSA

Ewa Jeppsson

Arkitekt SIR/MSA