Menu

Länsförsäkringar Skåne Gängtappen

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Länsförsäkringar Skåne att göra inredningen till det nya storkontoret i Malmö. Kontoret ligger i kv. Gängtappen 1, en anrik byggnad i Västra Hamnen, ursprungligen uppförd som kontor för Kockums.

I tätt samarbete med beställaren hittade vi den optimala lösningen för 300 fasta arbetsplatser fördelade på fem våningsplan. Det sjätte och översta något indragna våningsplanet med omgivande terrass används för social samvaro, matsal och möten. Gavelrummen har här lämnats öppna för att tillåta panoramavyerna att bli en del av rummens karaktär.

Kontoret har, liksom de nya kundmötesplatserna, utformats med utgångspunkt i den varumärkesanalys vi gjort för Länsförsäkringar Skåne. Värdeord som lokal förankring, närhet, trygghet, kvalitet och långsiktiga lösningar speglas i såväl planlösning som val av material och inredning. Färgsättningen utgår från de valda materialen, Skånes landskap, samt himlen, havet och taklandskapen utanför, som är så närvarande i rummen. Kopplingen mellan ute och inne är påtaglig var man än befinner sig i lokalerna.

En inledande fas med workshops för LF Skånes projektgrupp var startskottet för en brukarprocess som löpt under hela projekteringen.

Arbetsplatser och mötesrum i varierande storlek kompletteras med rum och utrymmen för spontana möten, tysta zoner och rum, projektytor och loungemiljö för informella möten eller läsarbete.

Fakta

Projektnamn: Länsförsäkringar Skåne Gängtappen
Beställare: Länsförsäkringar Skåne
Plats: Malmö
Omfattning: 14 360 M² LOA
Status: Färdigställt, 2017
Kontaktperson:

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Handläggande inredningsarkitekt

Kristina Fors

Arkitekt SIR/MSA