Menu

Khimki business park

Med strategiskt läge mellan flygplatsen Sheremetyevo och centrala Moskva började IKEA 2006 planera en Business park bestående av sex kontorshus, med omgivande park inklusive en damm för dagvattenhantering. Två av de skandinavistik smala kontorshusen är nu uppförda på var 15 våningar om 21500 m2 med fokus att attrahera internationella företag med ljusa lokaler och glas från golv till tak. Bla är Ford hyresgäst för vilken det även är byggt ett training-center för utbildning av Fords ryska personal. Det arkitektoniska konceptet för de sex husen är helglasade fasader med screentryck inspirerat från streckkoder. Streckkodsmönster går igen även i inredningen så som i designen av hisskorgen. Det sex husen är färgsatta i en gradientskala från mörkt blått till helt vitt. Gavelfasaden mot huvudgatan lutar 9 grader.

Projektet gjordes under tiden på Modern Line Arkitekter, ansvarig arkitekt Robert Lavelid.

Fakta

Projektnamn: Khimki business park
Beställare: IKEA Hanim LTD
Plats: Moskva
Omfattning: 43 000 m²
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Robert Lavelid

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Projektgrupp

Robert Lavelid

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Nyckelord