Menu

Hornsbergskvarteren Kv. 1

Vinst i parallellt uppdrag. Nytt bostadskvarter med cirka 200 lägenheter. Fokus för uppdraget låg på koncept, karaktär och gestaltning. Kvarteret blir första fjärdedelen i en tät kvartersstruktur med ett grönskande torg av Pariskaraktär i mitten. Tomten, idag plats för SL:s bussgarage, gränsar utåt till Kristinebergs IP och, på andra sidan Nordenflychtsvägen, storskaliga byggnader av industrikaraktär.

Förslaget tar avstamp i dynamiken mellan den traditionella stadsstrukturen, med sin starka rumslighet, och omgivningarnas variation i karaktär och historia. Kvarteret är omgivet av befintliga byggnader på en sida, park på en sida och ny bebyggelse på två sidor. Det läggs en ny bit i stadspusslet, som både kopplar till sitt sammanhang och upplevs som en egen helhet – olika men lika. Vi är angelägna om att maximera boendekvalitén. Solinstrålning och utsikten över park och vatten tas till vara. Innergården utformas som en grönskande oas som kontrasterar mot det stadsmässiga ”Paristorget”.

Planarbetet sätter igång under Q1 2016. FOJAB arkitekters förslag ligger nu till grund för det fortsatta arbetet där kvarteret delas upp i två delar, och FOJAB arkitekter och AIX arkitekter tar hand om var sin del.

Fakta

Projektnamn: Hornsbergskvarteren Kv. 1
Beställare: Borätt AB
Plats: Stockholm
Omfattning: 205 lägenheter, 19.500 M² BTA
Status: Pågående
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Handläggande arkitekt

Madeleine Leijonhufvud

Arkitekt SAR/MSA

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare