Menu

AVIA Crystal Office Complex

Två nya kontorshus à ca 49.000 m2 BTA samt ett parkeringshus för 2600 bilar i Khoydynskoye Pole, ett nedlagt flygfält i nordvästra Moskva. Byggnaderna ingår som en del av Avia Park, Europas största köpcentrum, vilken i sin tur är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt för hela området med bl.a. ny metrolinje, nya bostäder samt Moskvas nya museum för nutida konst, National Centre for Contemporary Arts (NCCA).

Fakta

Projektnamn: AVIA Crystal Office Complex
Beställare: AMMA Development
Plats: Moskva
Omfattning: 98 000 m²
Status: Genomfört
Kontaktperson:

Robert Lavelid

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Projektgrupp

Ansvarig

Robert Lavelid

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Anna Belfrage

Arkitekt SAR/MSA

Handläggare

Johan Cederlöf

Arkitekt SAR/MSA

Handläggare

Max Zotterman

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord